Hitelesség és bizalom! Dr. Gönczöl Judit közjegyző - Budapest, XII. ker. Alkotás u. 31. I/1. 

Közjegyzői okirat


A közjegyző iroda a közjegyzői okirat készítés, közokiratba foglalás szolgáltatásokkal is messzemenőkig ügyfelei rendelkezésére áll.

KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALÁS

Közjegyzői irodánk tevékenységének fontos részét képezi mindenfajta szerződés közjegyzői okiratba foglalása (pl.: adásvételi, ajándékozási, házassági, öröklési, tartási, életjáradéki, kölcsönszerződés, zálogszerződés stb.), valamint bármilyen nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása (pl.: végrendelet, kiskorú gyermek külföldre utazásához szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat, reprodukciós eljáráshoz szükséges nyilatkozat, befogadó nyilatkozat, tartozáselismerő nyilatkozat, egyoldalú kötelezettség-vállalást tartalmazó nyilatkozat, meghatalmazás közjegyzői okiratba foglalása).

KÖZJEGYZŐI OKIRAT KÉSZÍTÉS

Az elkészített közjegyzői okiratok eredeti példányát a közjegyző megőrzi, arról hiteles kiadmányt illetve másolatot ad ki a feleknek. Amennyiben a jogszabályban foglalt alakszerűségek megtartásával készül, a közjegyzői okirat közokirat, így a róla készült hiteles másolat, illetve kiadmány szintén közokiratnak minősül.
A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. A közjegyzői okiratok őrzésének folyamatosságát a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van, mely abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel.

A KÖZJEGYZŐI OKIRAT VÉGREHAJTÁSA

közjegyzői okirat
közjegyzői okirat

A közjegyzői okirat alapján a szerződés, illetve nyilatkozat jogosultja - bírósági peres eljárás nélkül - élhet a közvetlen bírósági végrehajtás kérésének lehetőségével, amennyiben a szerződéssel, nyilatkozattal vállalt kötelezettség önkéntes teljesítése elmarad.
A  bíróság a közjegyzői okiratot bírósági végrehajtási záradékkal látja el, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettség-vállalást, a jogosult és kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezetését közokirat tanúsítsa. Bírósági végrehajtásnak továbbá akkor van helye, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje letelt.

A KÖZJEGYZŐI OKIRAT DÍJA

A közjegyzői okiratok díjairól bővebb információt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján talál www.mokk.hu/index.php.
Dr. Gönczöl Judit közjegyző    |   1123 Budapest, Alkotás u. 31. I/1.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu