Hitelesség és bizalom! Dr. Gönczöl Judit közjegyző - Budapest, XII. ker. Alkotás u. 31. I/1. 

Információ

Szerződések, nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalása; mindenfajta hitelesítés, ténytanúsítás; okirat, szerződés, végrendelet, meghatalmazás, aláírási címpéldány készítés; okirat megőrzés; pénz, értéktárgy, értékpapír bizalmi őrzése; jogi tanácsadás; nyilvántartások vezetése; tulajdoni lap, cégkivonat lekérés, hitelesítés; hagyatéki eljárás; egyéb közjegyzői nemperes eljárások: értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása, előzetes bizonyítás, szakértő kirendelése, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése.


 
Dr. Gönczöl Judit közjegyző
1123 Budapest, Alkotás u. 31. I/1.
 
Telefon/Fax: (1) 214-1778
Telefon/Fax: (1) 356-1982
Telefon/Fax: (1) 212-8812
Web: www.kozjegyzobp.hu
Dr. Gönczöl Judit közjegyző    |   1123 Budapest, Alkotás u. 31. I/1.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu