Hitelesség és bizalom! Dr. Gönczöl Judit közjegyző - Budapest, XII. ker. Alkotás u. 31. I/1. 

Okirat, szerződés készítés

AZ OKIRAT KÉSZÍTÉS

Az okirat készítés során a közjegyző először meggyőződik az ügyfél személyazonosságáról és személyi adatairól. Ezt követően meggyőződik a fél ügyleti képességéről és valódi szándékáról, majd tájékoztatja az ügyfelet a jogügylet lényegéről és jogkövetkezményeiről és egyértelmű módon írásba foglalja az ügyfél nyilatkozatait. Végül a közjegyző felolvassa a közjegyzői okiratot a fél előtt és meggyőződik róla, hogy az okiratban foglaltak valóban megfelelnek a fél akaratának.

SZERZŐDÉS KÉSZÍTÉS

Legtöbbször az alábbi szerződések elkészítésére kerül sor a közjegyző előtt:

 • házassági szerződés készítés,
 • adásvételi szerződés késíztés,
 • ajándékozási szerződés készítés,
 • életjáradéki szerződés készítés,
 • tartási szerződés készítés,
 • öröklési szerződés készítés,
 • kölcsönszerződés készítés,
 • bérleti szerződés készítés,
 • zálogszerződés készítés,
 • társasági szerződés készítés.

EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZATOK KÉSZÍTÉSE

Leggyakrabban az alábbi nyilatkozatok közjegyzői okiratban történő elkészítése jellemző:

 • kiskorú gyermek külföldre utazásához szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat készítése,
 • reprodukciós eljáráshoz szükséges nyilatkozat készítése,
 • befogadó nyilatkozat készítés,
 • tartozáselismerő nyilatkozat készítés,
 • egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat elkészítése,
 • meghatalmazás készítés,
 • végrendelet készítés.

VÉGRENDELET KÉSZÍTÉS

A végrendeletek fajtái:

Az írásbeli végrendeleteknek 2 fajtája van:
 1. az írásbeli magánvégrendelet és
 2. a közvégrendelet.
A közjegyző által készített közvégrendelet előnye, hogy az mindenben megfelel a jogszabályok által előírt formai követelményeknek, másrészt tartalmilag is az örökhagyó valóságos akaratát foglalja magában. Bizonyos személyek, így a korlátozottan cselekvőképes, vak, írástudatlan, olvasásra vagy nevének aláírására képtelen személyek kizárólag közvégrendeleti formában nyilváníthatják ki végakaratukat.

A végrendelet készítés menete:

A közjegyző az örökhagyó részére közvégrendeleti formában készít végrendeletet, vagyis  az örökhagyó végakaratát közjegyzői okiratba foglalja. Ehhez szükség van a végrendelkező közjegyző előtti személyes megjelenésére és végakaratának kinyilvánítására.
Az elkészített végrendelet eredeti példányát minden esetben a közjegyző őrzi, a végrendelkező a végrendelet hiteles kiadmányát kapja meg.

A végrendelet letétbe helyezése a közjegyzőnél:

A közjegyző általi végrendelet készítés mellett az örökhagyónak arra is lehetősége van, hogy a más - akár saját maga - által készített és aláírt végrendeletét nyíltan vagy zárt borítékban személyesen letétbe helyezze a közjegyzőnél. A közjegyző a letétbe helyezésről jegyzőkönyvet készít, a letevőnek pedig átvételi elismervényt ad, melyen fel van tüntetve az ügyszám valamint az, hogy melyik közjegyzőnél van letétben a végrendelet. A közjegyző a nála letétbe helyezett végrendeletet az ügyfél kívánságára bármikor visszaadja.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY KÉSZÍTÉS

A fent részletezett okiratok elkészítése mellett a leggyakoribb az ún. aláírási címpéldány készítése a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult képviselője részére.
Dr. Gönczöl Judit közjegyző    |   1123 Budapest, Alkotás u. 31. I/1.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu